HERBARIUM
Skogstjerneblom
 
Familie: Nellikfamilien
 
Latinsk Navn: Stellaria nemorum

Diverse opplysninger:

Dette bildet er tatt i Sarpsborg kommune og på Vognill i Oppdal kommune.

Dato:
06 juli 2012
29 mai 2003