HERBARIUM
Skogstarr
 
Familie: Starr
 
Latinsk Navn: Carex sylvatica

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Maridalen i Nittedal kommune.

Dato: 28 juni 2007