HERBARIUM
Skogsnelle
 
Familie: Snellefamilien
 
Latinsk Navn: Equisetum sylvaticum

Diverse opplysninger:

Denne ble funnet ved Solli Bruk i Sarpsborg kommune.
Det siste bildet er tatt ved Hafjell i Øyer kommune.

Dato:
4 mai 2003
15 juni 2007