HERBARIUM
Skogskjegg
EditRegion8  
 
Familie: Rosefamilien
 
Latinsk Navn: Aruncus dioicus

Diverse opplysninger:

Denne ble funnet som en forvillet art i skogen i Odda.

Dato:
26 juni 2020