HERBARIUM
Skogrørkvein
 
Familie: Grasfamilien
 
Latinsk Navn: Calamagrostis phragmitoides

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Tingvoll kommune og på Gjøra i Sunndal kommune.

Dato:
22 juli 2009
5 juli 2007