HERBARIUM
Skoghøymol
 
 
Familie: Slireknefamilien
 
Latinsk Navn: Rumex sanguineus

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Døndalen ved Mosseporten i Moss kommune.

Dato: 22 august 2011