HERBARIUM
Skogforglemmegei
 
Familie: Rubladfamilien
 
Latinsk Navn: Myosotis sylvatica

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Torsnes i Fredrikstad kommune, og i Aremark kommune.

Dato:
19 mai 2010
22 mai 2005