HERBARIUM
Skogfiol
 
Familie: Fiolfamilien
 
Latinsk Navn: Viola riviniana

Diverse opplysninger:

Dette bildet er tatt på Jeløya - Alby i Moss kommune og i Sarpsborgmarka i Sarpsborg kommune.

Dato:
16 mai 2021
26 april 2014
27 mai 2003