HERBARIUM
Skogbjørnebær
 
Familie: Rosefamilien
 
Latinsk Navn: Rubus nessensis

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Sarpsborgmarka i Sarpsborg kommune og i Unnebergskogen i Halden kommune.

Dato:
14 juni 2014
29 juni 2003