HERBARIUM
Skogbingel
 
Familie: Vortemelkfamilien
 
Latinsk Navn: Mercurialis perennis

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble ved Begby og på Rauer i Fredrikstad kommune.

Dato:
9 juni 2013
5 juni 2010
3 mai 2006