HERBARIUM
Skjermsløyfe
 
 
Familie: Korsblomstfamilien
 
Latinsk Navn: Iberis umbellata

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Øra i Fredrikstad kommune.

Dato: 11 september 2008