HERBARIUM
Skaftblankstarr
 
 
Familie: Starrfamilien
 
Latinsk Navn: Carex saxatilis ssp. laxa

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt i Endalen på Svalbard.

Dato: 20 juli 2013