HERBARIUM
Sjøsivaks
 
Familie: Starr
 
Latinsk Navn: Schoenoplectus lacustris

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Kolbjørnviksjøen i Rakkestad kommune.

Dato: 15 juni 2006