HERBARIUM
Sisselrot
 
Familie: Sisselrotfamilien
 
Latinsk Navn: Polypodium vulgare

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt ved Glengshølen i Sarpsborg kommune og ved Åmotan i Sunndal kommune.

Dato:
22 juli 2009
Juni 2005