HERBARIUM
Sibirvalmue
Les mer om sibirvalmue i Den virtuelle floraen
 
 
Familie: Valmuefamilien
 
Latinsk Navn: Papaver croceum

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Kongsvoll i Oppdal kommune.

Dato: 20 juni 2010