HERBARIUM
Sibirstorkenebb
 
 
Familie: Storkenebbfamilien
 
Latinsk Navn: Geranium sibiricum

Diverse opplysninger:

Disse bildene er funnet ved Kroer i Ås kommune.

Dato: 2 august 2011