HERBARIUM
Sibirstarr
 
 
Familie: Starrfamilien
 
Latinsk Navn: Carex bigelowii spp. arctisibirica

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt ved flyplassen på Svalbard.

Dato: 15 juli 2013