HERBARIUM
Sibiriris
 
 
Familie: Sverdliljefamilien
 
Latinsk Navn: Iris sibirica

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt ved Kalnes i Sarpsborg kommune.

Dato: 10 juni 2012