HERBARIUM
Sibirbergknapp
 
 
Familie: Bergknapp
 
Latinsk Navn: Phedimus hybridus

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Hovedøya i Oslo kommune.

Dato: 24 juni 2008