HERBARIUM
Setersyre
 
 
Familie: Slireknefamilien
 
Latinsk Navn: Rumex acetosa ssp. lapponicus

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Ålmdalen i Oppdal kommune.

Dato: 11 august 2011