HERBARIUM
Seterstarr
Les mer om seterstarr i Den virtuelle floraen
 
 
Familie: Starrfamilien
 
Latinsk Navn: Carex brunnescens

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Bergtrangdalen i Rømskog kommune.

Dato: 14 juli 2010