HERBARIUM
Setermjølke
 
Familie: Mjølke
 
Latinsk Navn: Epilobium hornemannii

Diverse opplysninger:

Dette bildet er tatt på Sissihøa i Oppdal kommune.

Dato: 21 juli 2006