HERBARIUM
Sennegras
 
Familie: Starrfamilien
 
Latinsk Navn: Carex vesicaria

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt ved Kallaksjøen i Trøgstad kommune, i på ei øy i Vestvannet i Sarpsborg kommune, i Hedmark kommune og i Rakkestad kommune.

Dato:
26 juni 2015
22 juli 2012
18 juni 2006
9 juni 2005