HERBARIUM
Selsnepe
 
Familie: Skjermplante
 
Latinsk Navn: Cicuta virosa

Diverse opplysninger:

Dette bildet ble tatt ved Tunevannet i Sarpsborg kommune.

Dato: 1 juli 2005