HERBARIUM
Sandskrinneblom
 
Familie: Korsblomstfamilien
 
Latinsk Navn: Arabidopsis arenosa

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Opsund sitt tømmerlager ved et gammelt jernbanespor i Sarpsborg kommune, og i Rømskog kommune.

Dato:
15 mai 2012
2 juni 2008