HERBARIUM
Sandfaks
 
 
Familie: Grasfamilien
 
Latinsk Navn: Anisantha sterilis

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt på Rauer i Fredrikstad kommune.

Dato: 6 juni 2010