HERBARIUM
Salturt
Les mer om salturt i Den virtuelle floraen
 
 
Familie: Meldefamilien
 
Latinsk Navn: Salicornia europaea

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Utgårdskilen i Hvaler kommune.

Dato: 11 august 2008