HERBARIUM
Saltbendel
Les mer om saltbendel i Den virtuelle floraen
 
 
Familie: Nellikfamilien
 
Latinsk Navn: Spergularia salina

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Øra i Fredrikstad kommune, og i Kurefjorden i Rygge kommune.

Dato:
27 juni 2014
11 august 2009