HERBARIUM
Saltsmåarve
 
Familie: Nellikfamilien
 
Latinsk Navn: Sagina maritima

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt ved Håby på Asmaløy i Hvaler kommune.

Dato: 7 juni 2008