HERBARIUM
Saftmelde
 
 
Familie: Meldefamilien
 
Latinsk Navn: Suaeda maritima

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Jeløya i Moss kommune og i Kurefjorden i Råde kommune.

Dato:
27 juni 2014
9 august 2012