HERBARIUM
Rypebær
Les mer om rypebær i Den virtuelle floraen
 
 
Familie: Lyngfamilien
 
Latinsk Navn: Arctostaphylos alpina

Diverse opplysninger:

Dissee bildene er tatt på Svarthaugen, i Dindalen og på Fagerhaug. Alle steder er i Oppdal kommune.

Dato:
18 juli 2012
15 juni 2010
4 oktober 2005
14 juli 2008
3 oktober 2004