HERBARIUM
Rynkevier
 
Familie: Vier
 
Latinsk Navn: Salix reticulata

Diverse opplysninger:

Dette bildet er tatt i Oppdal kommune.

Dato: 7 juli 2003