HERBARIUM
Rynkerose
 
Familie: Rosefamilien
 
Latinsk Navn: Rosa rugosa

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Fredrikstad kommune, og på Åsebu i Hvaler kommune.

Dato:
18 august 2009
2 juli 2005
8 juni 2006