HERBARIUM
Ryllsiv
 
Familie: Sivfamilien
 
Latinsk Navn: Juncus articulatus

Diverse opplysninger:

Dissee bildene er tatt på Slåttemyra i Nittedal kommune, på Viker i Hvaler kommune og ved Mønster i Trøkstad kommune.

Dato:
30 juni 2012
28 juni 2007
31 juli 2007