HERBARIUM
Rustsivaks
 
 
Familie: Starrfamilien
 
Latinsk Navn: Blysmopsis rufa

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Viker på Asmaløy i Hvaler kommune, og på Randholmen i Fredrikstad kommune.

Dato:
7 mai 2011
8 juni 2010