HERBARIUM
Russesvalerot
 
 
Familie: Svalerotfamilien
 
Latinsk Navn: Vincetoxicum rossicum

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Bygdøy i Oslo kommune.

Dato: 9 juli 2009