HERBARIUM
Russestarr
 
Familie: Starrfamilien
 
Latinsk Navn: Carex praecox

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Røds Bruk på Kråkerøy i Fredrikstad kommune.

Dato: 12 mai 2008