HERBARIUM
Russemure
 
Familie: Rosefamilien
 
Latinsk Navn: Potentilla intermedia

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt langs veien ned mot Røds Bruk på Kråkerøy i Hvaler kommune.

Dato: 7 juni 2008