HERBARIUM
Rusehumleblom
Les mer om russehumleblom i Den virtuelle floraen
 
 
Familie: Rosefamilien
 
Latinsk Navn: Geum aleppicum

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Oslo kommune.

Dato: 9 juli 2009