HERBARIUM
Rundsoldogg
 
Familie: Soldoggfamilien
 
Latinsk Navn: Drosera rotundifolia

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Oppdal kommune, på Slåttemyra i Nittedal kommune og ved Prestebakke i Halden kommune.

Dato:
2 juli 2021
4 juli 2020
28 juni 2018
18 juli 2018
29 juni 2015
29 juli 2005
8 juli 2006