HERBARIUM
Rundsoldogg
 
Familie: Soldoggfamilien
 
Latinsk Navn: Drosera rotundifolia

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Oppdal kommune, og på Slåttemyra i Nittedal kommune.

Dato:
29 juni 2015
29 juli 2005
8 juli 2006