HERBARIUM
Romhegg
 
 
Familie: Rosefamilien
 
Latinsk Navn: Prunus serotina

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Opsund i Sarpsborg kommune.

Dato: 8 juni 2009