HERBARIUM
Rome
 
Familie: Giftliljefamilien
 
Latinsk Navn: Narthecium ossifragum

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Tingvoll og Bømlo kommune.

Dato:
12 juli 2016
16 juli 2009
29 juli 2005