HERBARIUM
Rognasal
 
Familie: Rosefamilien
 
Latinsk Navn: Sorbus hybrida

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt på Hovedøya i Oslo og på Søndre Sandøy i Hvaler kommune.

Dato:
2 juni 2017
10 mai 2007