HERBARIUM
Rognasal
 
Familie: Rose
 
Latinsk Navn: Sorbus hybrida

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt på Hovedøya i Oslo.

Dato:
10 mai 2007