HERBARIUM
Rogn
 
Familie: Rosefamilien
 
Latinsk Navn: Sorbus aucuparia

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Sarpsborg kommune, og på Ålbu i Oppdal kommune.

Dato:
9 september 2013
16 mai 2011
16 juni 2010
3 juni 2006
5 juni 2005
15 august 2006