HERBARIUM
Røsslyng
 
Familie: Lyngfamiien
 
Latinsk Navn: Calluna vulgaris

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Aremark kommune, Oppdal kommune, på Asmaløy i Hvaler kommune, på Guttormsvauen i Hvaler kommune og ved Kalnes i Sarpsborg kommune.
Det er larven til nattpåfugløye (Saturnia pavonia) som sitter på det ene bildet..

Dato:
2 august 2015
30august 2013
18 august 2011
14 august 2009
24 august 2005
7 august 2005