HERBARIUM
Rødhyll
Les mer om rødhyll i Den virtuelle floraen
 
 
Familie: Moskusurtfamilien
 
Latinsk Navn: Sambucus racemosa

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt ved Kalnes i Sarpsborg kommune.

Dato:
15 mai 2006
18 mai 2005
24 mai 2003
15 august 2006