HERBARIUM
Rød skogfrue
 
Familie: Orkidéfamilien
 
Latinsk Navn: Cephalanthera rubra

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt ved Kolbjørnviksjøen i Rakkestad kommune, og i Nedre Eiker kommune.

Dato:
25 juni 2008
1 juli 2007