HERBARIUM
Rødmelde
Les mer om rødmelde i Den virtuelle floraen
 
 
Familie: Meldefamilien
 
Latinsk Navn: Chenopodium rubrum

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Øra i Fredrikstad kommune.

Dato: 5 september 2008