HERBARIUM
Rød lungeurt
 
 
Familie: Rubladfamilien
 
Latinsk Navn: Pulmonaria rubra

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt ved Lysaker i Oslo kommune.

Dato: 25 mai 2011