HERBARIUM
Revebjelle
 
Familie: Maskeblomstfamilien
 
Latinsk Navn: Digitalis purpurea

Diverse opplysninger:

De 2 første bildene er tatt ved Kanestraum i Tingvoll kommune.
De 2 andre bildene er tatt i Gloppen kommune.

Dato:
5 juli 2007
juli 2004